CỔNG THÔNG TIN DU LỊCH SƠN TÂYCỔNG THÔNG TIN DU LỊCH SƠN TÂY

Sơn Tây tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy - Ảnh 1

Đường nội đồng được kiên cố hóa tạo điều kiện cho phát triển nông nghiệp

Thị xã Sơn Tây có 6 xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM là Cổ Đông, Xuân Sơn, Sơn Đông, Đường Lâm, Thanh Mỹ và Kim Sơn, trong đó xã Sơn Đông được chọn làm điểm từ năm 2010. Nguồn vốn được bố trí thực hiện Chương trình 02 từ năm 2010 đến nay là trên 1.562 tỷ đồng. Kinh tế, xã hội khu vực nông thôn ngày càng phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao như: 100% đường giao thông trục xã, liên xã, 100% đường liên thôn, trục thôn được cứng hóa; 96,3% đường giao thông ngõ xóm được kiên cố hóa; 100% trạm y tế các xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; 97,1% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng; 87,1% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%. Cùng với xây dựng NTM, thị xã Sơn Tây cũng đã hoàn thành công tác dồn diền đổi thửa từ cuối năm 2016 với tổng diện tích trên 1.078 ha, đạt 107,37% KH; diện tích vượt kế hoạch Thành phố giao 74 ha; diện tích đất dôi dư sau dồn điền đổi thửa 52,93 ha; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau DĐĐT cho 6.885 hộ, đạt tỷ lệ 100,03%. Chương trình mỗi xã một sản phẩm đang được các xã, phường của thị xã tích cực triển khai thực hiện nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn bền vững.

Về nhiệm vụ năm 2020, thị xã tiếp tục đầu tư hoàn thiện các tiêu chí cơ bản đạt; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, nhất là các tiêu chí về y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường và nâng cao thu nhập; đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và đời sống nhân dân; đảm bảo hệ thống chính trị vững mạnh và an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu xã Thanh Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng từ 6% trở lên; cơ cấu nông, lâm  nghiệp, thủy sản chiếm 12,4%, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 41,5 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới (giai đoạn 2016 - 2020) bình quân 0,5%/năm.

Sơn Tây tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy - Ảnh 2

Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

Nhân dịp này, 62 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong 10 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” và phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” được UBND thị xã khen thưởng.

PHẠM HẢO - PHAN THANH

 
 
Bản quyền cổng thông tin: UBND thị xã Sơn Tây
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng phòng VHTT - UBND thị xã
Địa chỉ: Số 01, phố Phó Đức Chính, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Số đt: 02433 832 222
Email: pvhtt_sontay@hanoi.gov.vn
 
 

 

Top