CỔNG THÔNG TIN DU LỊCH SƠN TÂYCỔNG THÔNG TIN DU LỊCH SƠN TÂY

Triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 - Ảnh 1

Thị xã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2019

Theo kế hoạch, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 được tiến hành theo các bước: Rà soát, phúc tra nắm nguồn; sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe cho nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; hiệp đồng với đơn vị nhận quân; chốt quân số; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ; cấp phát quân trang; thực hành giao quân. Thời gian sơ tuyển sức khỏe từ ngày 5/11 đến ngày 22/11/2019; khám tuyển từ ngày 17/12 đến ngày 19/12/2019; hiệp đồng với các đơn vị nhận quân ngày 26/12/2019; chốt quân số từ ngày 1/1/2020 đến ngày 10/1/2020; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ từ ngày 15/1 đến ngày 18/1/2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Đại Thăng - Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các ban ngành đoàn thể thị xã, các xã, phường tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục luật nghĩa vụ quân sự sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhất là nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ tự giác chấp hành thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các bước trong quy trình tuyển quân đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2020 an toàn, chất lượng, hiệu quả./.

HOÀNG PHƯƠNG

 
 
Bản quyền cổng thông tin: UBND thị xã Sơn Tây
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng phòng VHTT - UBND thị xã
Địa chỉ: Số 01, phố Phó Đức Chính, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Số đt: 02433 832 222
Email: pvhtt_sontay@hanoi.gov.vn
 
 

 

Top