CỔNG THÔNG TIN DU LỊCH SƠN TÂYCỔNG THÔNG TIN DU LỊCH SƠN TÂY
Kết quả tìm kiếm cho "toa"

Tin tức

  • Thành cổ Sơn Tây - một trong bốn tòa thành đẹp nhất xứ Bắc Kỳ 01-01-1970

    Thành cổ Sơn Tây  được xây dựng vào năm 1822 vào thời vua Minh Mệnh (triều Nguyễn). Theo sách Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Tự Đức (1848 - 1883) thì "Thành tỉnh Sơn Tây cao chu vi 362 trượng 2 thước (1.304,8m, cao 1 trượng 1 thước (4,4m), mở 4 cửa, hào chu vi 448 trượng (1.792 m), rộng 6 trượng 7 thước (26,8m), sâu 1 trượng (4m)".Thành Sơn Tây là một trong bốn tòa thành đẹp nhất xứ Bắc Kỳ  (Sơn Tây, Hải Dương, Bắc Ninh, Nam Định).           

     

    Thành cổ Sơn Tây - một trong bốn tòa thành đẹp nhất xứ Bắc Kỳ

Trang: 1
 
 
Bản quyền cổng thông tin: UBND thị xã Sơn Tây
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng phòng VHTT - UBND thị xã
Địa chỉ: Số 01, phố Phó Đức Chính, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Số đt: 02433 832 222
Email: pvhtt_sontay@hanoi.gov.vn
 
 

 

Top